Personuppgiftspolicy

Publicerad: 10 juni 2019

Omfattning och samtycke

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Gofrakts webbplats och mobila applikationer (Webbplatsen).

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, spara och lämna ut dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och i våra användarvillkor. Om ändringar görs i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera en uppdaterad version på Gofrakts webbplats.

Webbplatser från tredje part

Vissa sidor på Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har sina egna personuppgiftspolicyer och Gofrakt är inte ansvarig för deras verksamhet eller informationsrutiner.

Personuppgiftsansvarig

Gofrakt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Insamling av personuppgifter

När du registrerar ett konto hos Gofrakt accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på andra platser i världen.

Vi samlar in nedanstående information, inklusive personuppgifter, så att vi kan ge dig möjlighet att få tillgång till och använda Webbplatsen, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse samt för marknadsföringsändamål.

Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du lämnar till os på Webbplatsen eller som du lämnar i samband med användning av Webbplatsen. Detta omfattar:

 • information som du uppger vid registrering av ett konto, inklusive e-post, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och i förekommande fall ekonomisk information,
 • information som du lämnar till oss via sociala medier;
 • information som baseras på dina aktiviteter på Webbplatsen exempelvis leveransinformation, betalningsinformation, faktureringsinformation och annan information som du lämnar vid utannonsering eller köp av transporttjänster,
 • information som lämnas i samband med diskussioner i våra chattar, korrespondens genom vår Webbplatsen eller korrespondens som skickas till oss och
 • övriga dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi misstänker att du bryter mot våra villkor.
Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker och använder Webbplatsen så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Den här information kan endast kopplas till dig personligen om du är inloggad som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, vilken typ av enhet som används, geografisk plats, statistik om sidvisningar, data och anslutningsinformation, hänvisande URL, trafik till och från webbplatserna, IP-adress, annonsdata och standardmässig information från webbloggar.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan samla in eller erhålla kompletterande information om dig från tredje parter, exempelvis säljarföretag, dataleverantörer samt databyråer och lägga till den i vår information om dig i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier

Vi kan komma att använda tredje parts tjänster för att logga in på Webbplatsen. Vi kan även komma att erbjuda tjänster som möjliggör delning av information i sociala medier.

Du kan välja att ge Gofrakt åtkomst till vissa personuppgifter som finns lagrade på webbplatser som drivs av tredje part. De personuppgifter som vi kan bli tillgängliga för Gofrakt varierar beroende på webbplats och påverkas av dina inställningar och ditt samtycke på den webbplatsen. Om du kopplar ett konto som administreras av tredje part med ditt användarkonto hos Gofrakt och därmed tillåter att Gofrakt får åtkomst till den informationen, så accepterar du till att Gofrakt får samla in, använda och spara informationen från de här webbplasterna enligt denna personuppgiftspolicyn.

Användning av personuppgifter

Syftet med insamling av personuppgifter är att du ska kunna använda våra tjänster, erbjuda dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster och även kunna erbjuda en säker, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Personuppgiftspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter till att:

 • ge dig tillgång till Webbplatsen och de tjänster och den kundservice som du önskar,
 • hindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt olagliga och förbjudna aktiviteter samt se till att våra användarvillkor följs,
 • anpassa, förbättra och mäta vårt innehåll, våra tjänster samt annonser,
 • kontakta dig genom e-post eller telefon så att vi kan lösa problem gällande ditt konto eller Webbplatsen och våra tjänster, driva in avgifter, lösa eventuella tvister eller för andra ändamål som tillåts enligt lag,
 • jämföra information med tredje man för att kontrollera och verifiera informationen,
 • erbjuda dig övriga tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen och
 • skicka riktad marknadsföring till dig avseende våra tjänster samt produkter och tjänster från andra företag. Dina personuppgifter kan även användas för att matcha dina intressen bättre,
 • erbjuda dig personanpassade tjänster som tillhandahålls på tredje parts webbplatser och onlinetjänster av Gofrakt. Personuppgifterna kan även användas för att erbjuda dig anpassade erbjudanden, annonser och funktioner till dig på tredje parts webbplatser. Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik för att erbjuda dessa onlinetjänster och samarbeta med andra tredje parter som exempelvis analys- och annonsföretag för att erbjuda dessa onlinetjänster,
 • i de fall du väljer att dela din platsinformation i tjänsterna erbjuda dig valmöjligheter, erbjudanden och funktioner som är platsspecifika. Denna information kommer att användas för att öka tjänsternas och webbplatsernas säkerhet och även erbjuda dig platsbaserade tjänster som till exempel sökresultat, annonsering och övrigt anpassat innehåll,
 • göra det enklare för dig att hitta och få kontakt med andra personer. Vi kan komma att använda din information som du har delat med tjänsten för att föreslå kontakter,
 • svara när du har kontaktat oss och
 • för vårt berättigade intresse:
 • driva igenom villkoren i våra användarvillkor,
 • hantera vår dagliga affärsrörelse eller
 • för analys- och övervakningsändamål.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats enligt gällande regler och denna personuppginformera dig om Webbplatsen och dess tjänster,

 • skicka riktad reklam och marknadsföring utifrån dina meddelandepreferenser och
 • utifrån dina annonspreferenser förbättra och mäta våra annonser och individanpassa.
 • Vi slämnar inte ut eller säljer dinapersonuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

  Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

  Om du återtar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna personuppgiftspoicy, så kan det medföra att vi inte längre kan ge dig åtkomst till Webbplatsen, och våra tjänster som tillhandahålls våra användare och som tillåts i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra användarvillkor.

  Utlämnande av personuppgifter

  Vi lämnar ut personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, våra policys, svara på krav om att en annons eller övrigt innehåll kränker någon annans rättigheter samt för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Den här typen av information kommer endast att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

  Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

  • Koncernbolag för att kunna erbjuda ett gemensamt innehåll och gemensamma tjänster, för att upptäcka överträdelser av våra policys och olagliga handlingar samt för att ge tips om deras webbplatser, tjänster och produkter i enlighet med tillämplig lag. Denna information kan komma att användas av koncernbolag för att skicka marknadsföringsmeddelanden om du har samtyckt till det.
  • Underleverantörer som hjälper Gofrakt att bedriva verksamheten.
  • Andra Gofraktanvändare. Om du till exempel gör en affär med en annan användare, så kan den andra användaren se din e-postadress och har möjlighet att begära ut dina kontaktuppgifter och din adress för att slutföra affären.
  • Annan tredje part till vilken du uttryckligen samtycker eller vill att vi ska skicka dina uppgifter.
  • Tillsynsmyndighet, polis eller annan behörig tredje part för att svara frågor hänförliga till en brottsutredning, påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för Gofrakt, dig eller någon annan Gofraktanvändare.
  • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan redovisa din kontoinformation, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den mån det är tillåtet enligt lag.
  • Andra företag i det fall Gofrakt eller dess verksamhet skulle fusioneras eller bli uppköpt. Om detta händer, så kräver vi att även det nya företaget följer denna personuppgiftspolicy avseende behandling av dina
  • personuppgifter. I det fall dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i den här policyn, så kommer du att informeras om det och ditt samtycke kommer efterfrågas om det krävs.

  Personuppgifter som delas med andra användare

  Vid användning av Gofrakts tjänster visas din information, exempelvis ditt namn, din e-post och adress för andra användare. Den information som läggs upp i annonser visas även för allmänheten.

  Om du besöker Webbplatsen genom en delad eller publik dator, så kan information om dig synas för personer som använder datorn efter dig.

  Du ges genom Gofrakt möjlighet att lämna ut dina personliga och ekonomiska uppgifter för att slutföra en transaktion och erhålla eller lämna betalning. Gofrakt kan inte garantera skydd av dina personuppgifter eller din personliga integritet för information som du delar med andra användare och partners. Vi rekommenderar därför att du granskar din motparts personuppgiftspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter och genomför en transaktion. Du måste ge andra användare möjlighet att få information om vilka uppgifter som du har samlat in om dem samt även att begära att dessa raderas från din databas.

  Du åtar dig att endast använda andra användares personuppgifter för:

  • transaktioner relaterade till Gofrakt och inte för oönskad marknadsföring,
  • att använda tjänster som erbjuds via Gofrakt (exempelvis betalning och leverans) eller
  • specifika ändamål som den berörda nvändaren uttryckligen väljer eller lämnar sitt samtycke till.

  Cookies och liknande teknik

  När du besöker eller använder Webbplatsen, våra tjänster och kanaler för kommunikation, så kan vi och våra tjänsteleverantörer använda cookies och liknande teknik för att spara och lagra information i syfte att ge dig en säkrare, snabbare och bättre upplevelse samt avseende annonseringsändamål.

  Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

  Gofrakt och våra användare tillåter inte spam. Det kan förekomma automatisk scanning och manuell filtrering av meddelanden för att söka efter virus, skräppost, phishing och annan skadlig aktivitet samt förbjudet eller olagligt innehåll. Vi sparar inte några meddelanden som skickas genom dessa verktyg permanent.

  Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

  Använd unika bokstäver , siffror och symboler i ditt lösenord och avslöja inte ditt lösenord för någon. Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto om du delar med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter. Om du skulle förlora kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du även kontrollen över dina personuppgifter och kan därmed ådra dig skyldigheter för handlingar som gjorts för din räkning. Det är därför viktigt att du direkt ändrar ditt lösenord eller kontaktar Gofrakt om du förlorar kontrollen över ditt lösenord.

  Du kan se och ändra de flesta av dina personuppgifter på ditt användarkonto. Du ska uppdatera dina personuppgifter direkt om de är felaktiga eller ändras. Om du publicerar något på Webbplatsen, så kan du inte alltid ändra eller ta bort det. Gofrakt kommer uppfylla de rättigheter som du har enligt lag avseende möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

  Överföring av personuppgifter

  Dina personuppgifter behandlas och sparas på våra servrar i Sverige och på andra håll i världen.

  Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

  På din begäran och enligt bestämmelserna i det här avsnittet, så avslutar vi ditt konto och tar bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare så snart som möjligt. Radering av uppgifter kommer att ske enligt tillämplig lag. Vi kan stänga av konton som strider mot våra användarvillkor samt stänga av eller inaktivera konton som inte används.

  Normalt raderas personuppgifter som hänför sig till avslutade konton så snart de avslutats. Vi kan spara personuppgifter som hänför sig till avslutade konton om:

  • vi har ett affärsintresse som kan anses berättigat och det inte är förbjudet enligt lag eller
  • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
  • I dessa fall kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

  Dina rättigheter

  Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, så har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill använda dig av någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig så krävs fotolegitimation för att styrka din identitet.

  Kontakta oss

  Gofrakt, info@gofrakt.se