Om Oss

Vi på Gofrakt tycker att det är mer aktuellt än någonsin att värna om miljön. Vi vill därför bidra med att minska miljöpåverkan i leveransprocessen genom att ta till vara på outnyttjat lastutrymme som många gånger finns i transporter. Vi har därför skapat en plattform där transportörer och kunder kan hitta varandra. Du som transportör har möjlighet att hitta kunder till ditt outnyttjade lastutrymme i din redan planerade transport och du som kund har möjlighet att hitta transportörer som kan leverera ditt gods.

Du har också möjlighet att spåra leveransen i realtid och få omedelbar bekräftelse på att godset levererats till rätt mottagare, denna tjänst kan användas oavsett om du redan har en befintlig transportör eller kund eller om du annonserar efter en ny transportör eller kund.
Läs mer här.